Mua Contracoin

Contracoin là gì?
Contracoin là một loại tiền điện tử dựa trên Ethereum được nhắm mục tiêu rõ ràng vào bất động sản quốc tế để tạo ra một thị trường cho các nhà đầu tư trên toàn cầu.

Cách thức để mua Contracoin

  1. Nếu bạn đã có hồ sơ, vui lòng đăng nhập tại đây.

  2. Đăng ký bằng cách sử dụng mẫu đăng ký.

Yêu cầu
Do quy định của chính phủ, bạn phải từ 18 tuổi trở lên. Bạn sẽ cần cung cấp giấy tờ tùy thân để chúng tôi có thể xác minh độ tuổi và danh tính của bạn.

Đăng ký


Copy link
Powered by Social Snap